CMYK

CMYK – RGB là gì?

CMYK – RGB là gì? Ứng dụng CMYK – RGB trong thiết kế và in ấn CMYK – RGB là gì? Ứng dụng CMYK – RGB trong thiết kế và in ấn. CMYK là gì? CMYK là từ viết tắt tên của 4 màu cơ bản để chỉ mô hình màu hấp thụ ánh sáng […]

Read More
lãnh sự quán

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng Anh là Consular legalization. Danh mục các cụm từ tiếng anh liên quan đến Hợp pháp hóa lãnh sự STT Tiếng Anh Tiếng Việt 1 Legalization of documents Hợp pháp hóa lãnh sự 2 documents legalized by a general consulate / embassy […]

Read More